Privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is:

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Zwitserland
Telephone: +41 56 485 81 81
Fax: +41 56 485 81 82
E-mail: info@birchmeier.com

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten op elk gewenst moment uitoefenen door via de aangegeven contactgegevens contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

 • Inzage verkrijgen in en informatie verkrijgen over de gegevens die wij van u bewaren en verwerken
 • Rectificatie verlangen van onjuiste persoonsgegevens
 • Wissen van de gegevens verlangen die wij van u bewaren
 • Beperking van de gegevensverwerking verlangen als wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens niet mogen wissen
 • Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens en
 • Verlangen van gegevensoverdraagbaarheid wanneer u toestemming hebt gegevens voor het verwerken van uw gegevens of een overeenkomst met ons gesloten hebt.

Wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de voor u verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit. Welke gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk voor u is, hangt af van de staat waar u uw gewoonlijke verblijfplaats heeft of waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten (voor de private sector) en hun adressen kunt u vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doelen van gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit Privacybeleid genoemde doelen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doelen dan de genoemde. Wij maken uw persoonsgegevens alleen bekend aan derden wanneer:

  • u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
  • de verwerking ervan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u;
  • de verwerking ervan noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • de verwerking ervan noodzakelijk is voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij hebt dat uw gegevens niet bekend gemaakt worden.

   Vastlegging van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

   Wanneer u zich toegang verschaft tot onze website, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogfiles) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Niets van deze informatie kan worden herleid tot u als persoon.

   Deze informatie is vanuit technisch oogpunt noodzakelijk voor het correct tonen van de webcontent waar u om verzoekt en moet worden gegenereerd wanneer u gebruik maakt van internet. Deze informatie wordt in het bijzonder verwerkt voor de volgende doelen:

  • om ervoor te zorgen dat er een probleemloze verbinding met de website tot stand komt;
  • om ervoor te zorgen dat onze website zonder problemen gebruikt kan worden;
  • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren;
  • o voor andere administratieve doelen.

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang als onderdeel van bovengenoemde doelen voor het verzamelen van de gegevens. We gebruiken uw gegevens niet op zo'n manier dat deze naar u als persoon te herleiden zijn. De ontvangers van de gegevens zijn enkel de verwerkingsverantwoordelijke en, indien van toepassing, de verwerker.

Waar van toepassing maken wij een statistische evaluatie van dit soort anonieme informatie om onze website en de technologie daarachter te optimaliseren.

Cookies

Zoals vele andere websites maakt ook onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die vanaf de server van een website worden doorgegeven naar uw harde schijf. Als gevolg daarvan ontvangen wij bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, de browser die u gebruikt, uw besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het lanceren van programma's of het overdragen van virussen naar een computer. We kunnen de in cookies opgeslagen informatie gebruiken om het surfen gemakkelijker te maken voor u en ervoor te zorgen dat onze webpagina's correct getoond worden.

In geen enkel geval zullen we de gegevens die we vastleggen, doorgeven aan derden of aan persoonsgegevens koppelen zonder uw toestemming.

Uiteraard kunt onze website ook bekijken zonder cookies. Internetbrowsers zijn doorgaans zo ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen door middel van uw browserinstellingen. Gebruik de Help-functies in uw webbrowser om te zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies op onze website mogelijk niet werken wanneer u het gebruik van cookies uitgeschakeld hebt.

Registratie op onze website

Aard en doel van de verwerking:

Voor de registratie op onze website hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig die aan ons worden doorgestuurd door middel van een invoermasker. Uw registratie is noodzakelijk om op onze website bepaalde content en diensten aan te kunnen bieden. Wij en onze verkooppartners gebruiken deze gegevens om de aangegane contractuele relatie te verwerken.Uw gegevens zullen ook worden gebruikt voor klantenservice, marketing, het opnemen van contact met u, en ook voor op u afgestemde advertenties en het afstemmen hiervan op uw behoeften.

Rechtsgrond:

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 onder a AVG).

Ontvangers:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die handelen als verwerkers in opdracht voor de werking en het onderhoud van onze website.Wij geven alleen gegevens door aan externe bedrijven (verkooppartners) als dit nodig is voor het uitvoeren van het overeengekomen doel.

Bewaartermijn:

Gegevens zullen alleen in dit kader verwerkt worden zolang de bijbehorende toestemming beschikbaar is.

Verstrekking verplicht of gewenst:

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder verstrekking van persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze aangeboden content.

SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de doorgifte te beschermen, maken wij gebruik van de nieuwste encryptiemethodes (bijv. SSL) via HTTPS.

Opmerkingen

Wanneer gebruikers opmerkingen op onze website achterlaten, zullen niet alleen de opmerkingen zelf, maar ook het tijdstip waarop zij zijn gecreëerd en de eerder door de bezoeker van de website gekozen naam worden opgeslagen. Dit is voor onze eigen bescherming, omdat we vervolgd kunnen worden voor illegale content op onze website, zelfs als deze content werd gecreëerd door gebruikers.

Nieuwsbrief

Wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of soortgelijke informatie via e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres sturen.

U hoeft alleen maar uw e-mailadres bekend te maken om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden de gegevens die u verstrekt enkel voor dat doel gebruikt. Abonnees kunnen ook door middel van een e-mail op de hoogte gesteld worden van omstandigheden die van belang zijn voor de dienstverlening of de registratie (zoals wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische zaken).

Wij hebben een geldig e-mailadres nodig om uw registratie van kracht te laten worden. Voor het verifiëren dat de eigenaar van een e-mailadres daadwerkelijk de persoon is die zich registreert, maken wij gebruik van de double opt-in methode. Als onderdeel daarvan loggen we het bestellen van de nieuwsbrief, het sturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het antwoord waar om verzocht is. Verder worden er geen gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het sturen van de nieuwsbrief en worden niet aan derden doorgegeven.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het sturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. Een link waarmee u dit kunt doen, is te vinden in elke nieuwsbrief. U kunt u ook op elk moment direct afmelden op deze website en hierom verzoeken door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid.

Contact

Wanneer u via e-mail, chat of met behulp van het contactformulier contact met ons opneemt met vragen, van welke aard dan ook, geeft u ons uw vrijwillige toestemming om de gegevens te gebruiken voor het opnemen van contact met u. Daarvoor dient een geldig e-mailadres verstrekt te worden. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en er vervolgens op te reageren. Verdere gegevens kunnen optioneel worden verstrekt. De bijzonderheden die u verstrekt, worden opgeslagen voor het behandelen van uw verzoek en mogelijke vragen naar aanleiding daarvan. Nadat uw verzoek behandeld is, worden persoonsgegevens automatisch gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt verleend door Google Inc. (hierna te noemen: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. In het algemeen wordt de door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer IP-anonimisering is ingeschakeld op deze websites, zal uw IP-adres van tevoren door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte worden ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten en het verlenen van andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik voor de website-exploitant. De door uw browser voor Google Analytics verstrekte IP-adressen zullen niet gekoppeld worden aan andere gegevens die in het bezit van Google zijn.

Doel van de gegevensverwerking is het gebruik van de website te analyseren en rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Verdere verwante diensten zullen dan worden verleend op basis van het gebruik van de website en internet. De gegevens worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van de exploitant van de website.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u, wanneer u dit doet, mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook het vastleggen door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in, die beschikbaar is via de volgende link: Browseradd-on voor het uitschakelen van Google Analytics..

Naast of als alternatief voor de browseradd-on kunt u het door Google Analytics volgen van uw activiteiten op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Er zal dan een opt-outcookie op uw apparaat geïnstalleerd worden. Mits de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft, zal dit voorkomen dat er in de toekomst gegevens worden verzameld door Google Analytics voor deze website en voor deze browser.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API voor de visuele presentatie van geografische informatie. Wanneer Google Maps wordt gebruikt, verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door gebruikers. Voor meer details over gegevensverwerking door Google verwijzen wij naar het Privacybeleid van Google. U kunt daar ook uw persoonlijke instellingen voor gegevensprivacy wijzigen in het Safety Centre.

U kunt gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met producten van Google hier vinden..

Ingesloten YouTube-video's

Wij sluiten YouTube-video's in op sommige van onze websites. De exploitant van de plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met servers van YouTube. YouTube krijgt te weten welke pagina's u bezoekt. Wanneer u ingelogd bent op uw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag naar u persoonlijk herleiden. U kunt dit voorkomen door van tevoren uit te loggen op uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen.

Wanneer u het opslaan van cookies voor het Google Ads-programma hebt uitgeschakeld, mag u verwachten dat dergelijke cookies niet gebruikt zullen worden wanneer u YouTube-video's bekijkt. YouTube verzamelt echter wel niet-persoonlijke gebruiksinformatie in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, dient u het opslaan van cookies in uw browser te blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube kunt u vinden in hun Privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Wijziging van onze regels met betrekking tot gegevensprivacy

Wij houden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen zodat het altijd in overeenstemming is met de recentste wettelijke voorschriften of wijzigingen in onze dienstverlening in het Privacybeleid weergeeft, zoals wanneer we nieuwe diensten lanceren. Het nieuwe Privacybeleid zal dan van toepassing zijn wanneer u onze website weer bezoekt.

Vragen stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming

Wanneer u vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die bij onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Zwitserland
Telephone: +41 56 485 81 81
Fax: +41 56 485 81 82
E-mail: info@birchmeier.com

Dit Privacybeleid is gemaakt met behulp van de privacybeleidgenerator van activeMind AG..